Utopiske Horisonters logo

Caféseminar
- når mange skal involveres

tilbage til start
email


Forestil dig et mødelokale, gjort klar til 200 mødedeltagere. De fleste vil se en talerstol og stolerækker for sig. Her er gjort klar til at mange skal lytte til nogle få der taler.

Forestil dig nu et rum med 40 mindre borde, hver med 5 stole omkring. Der er duge på bordene, blomster og lys. Hvert bord har måske et lille skilt der fortæller bordets navn. Der ligger et stort ark papir oven på dugen og farvede penne til at skrive og skitsere illustrationer med. Der er ikke meget andet i lokalet, måske en buffet med kaffe, frugt og vand. Rummet "vender" ikke en bestemt retning, men der kan være lærreder i to ender af rummet, så instruktioner kan vises fra overhead-projektorer og let kan ses af alle. Når man kommer ind i rummet er der dæmpet musik som på en cafe, og det er netop det gæsterne - ikke mødedeltagerne - er på vej ind i, billedligt talt.

Et cafeseminar er uformelt i sin atmosfære, let at være en del af, venligt, gæstfrit, inviterer til deltagelse. Dermed er rummet og indretningen med til at gøre dialogen lettere, og dialog er meningen med et cafeseminar.

Cafeseminaret er et forum for dialog og fornyelse, en dynamisk møde- og konferenceform der aktivt involverer deltagerne. Dialogen foregår i et netværk af cafeborde hvor kerne er dialog gennem meningsfulde spørgsmål.

Igennem udveksling af erfaringer deltagerne imellem åbnes muligheden for at skabe fordybelse og større indsigt omkring væsentlige spørgsmål og fælles opgaver. Dialogens hensigt er at fremme en bredere og dybere individuel og fælles forståelse af cafeens tema, samt at inspirere til nye handlingsmønstre. Cafeseminaret skaber grobund for netværk.

Hvad kan et cafeseminar bruges til?
Et cafeseminar kan bruges, når vi vil

 • undersøge
 • fordybe
 • lære
 • forstå
 • ved hjælp af hinanden. Ideen er at skabe mulighed for at komme til at lytte til og bygge videre på den fælles tænkning - ikke gennemsnittets, ikke flertallets.

  For at få mulighed for at lytte til den fælles tænkning, må vi lytte til hinanden, og det foregår i mange parallelle dialoger, én ved hvert bord i cafeen. Ved at udveksle gæster mellem bordene, gå på besøg hos hinanden, sende resultater af arbejdet videre til andre borde, opnår vi at væve dialogens mange dele sammen. Der kan opstå en helhed, hvor vi med rette kan sige, at alle i lokalet er deltagere i én fælles dialog, selvom den rent fysisk foregår ved mange borde.

  "Brændende spørgsmål"
  "Hemmeligheden" i cafeseminaret er, at dialogen har liv - at der er magi i den. Det kræver blandt andet deltagere, som er indstillede på at lytte med ægte interesse for hvad andre har at byde på, og som er villige til at bidrage med hvad de selv tænker og ved.

  Dialogen bliver hjulpet af, at cafeseminarets emne eller tema er udmøntet i nogle brændende spørgsmål, dvs. spørgsmål som er

 • åbne - svarerne er ikke givne på forhånd
 • konkrete og afgrænsede - ikke generelle og abstrakte
 • vedkommende - de skal være betydningsfulde for den enkelte deltager

  Resultat = indsigt
  Cafeseminar er en god ide, når det ønsket resultatet er

 • dybere forståelse
 • fælles forståelse
 • ny viden
 • sammenhæng
 • omkring et tema. Forvent ikke prioritering af arbejdsopgaver, budgetter, projektplaner eller lignende resultater.

  Et cafeseminar kan indgå som en del af en længere proces, hvor en cafe først bruges til at skabe ny viden og forståelse, og hvor andre arbejdsformer derefter bruges til at bringe den nye forståelse i konkret anvendelse, hvor der f.eks. kræves beslutninger, ansvarsfordeling, planlægning mv.

  Cafeseminaret er også velegnet til at samle op og evaluere på et udviklingsforløb, hvor mange mennesker har været involveret i små nicher, ofte uafhængigt af hinanden men alle en del af helheden.

  Cafeberetning
  Cafeseminaret dokumenters med ord (og billeder) i en cafe-beretning der kan hjælpe deltagerne med på et senere tidspunkt at genforbinde med de tanker, ideer og indsigter som opstod i løbet af dagen. Cafeberetningen udarbejdes i et enkelt format der både kan bruges til fotokopiering og en internet-hjemmeside.

  Hvor kommer ideen fra
  Cafeseminaret er udviklet af Finn Voldtofte, som er førende i at lave cafeseminarer. Blandt mange spændende kurser arrangerer han kurser i cafeseminar metoden. Ovenstående tekst er inspireret af Finn Voldtoftes beskrivelse af metoden.

   


  Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk