Utopiske Horisonters logo

Bæredygtig økonomi

tilbage til start
email2 foredrag i januar/februar 2002

Min interesse for bæredygtig økonomi udspringer af mine erfaringer med Christianias økonomi. Der har jeg bl.a. erfaret, at det ikke altid handler om pengemangel, men i lige så høj grad handler om hvordan man bruger pengene, om hvilken regnskabsteknik man benytter til at anskueliggøre mulighederne, og ikke mindst handler det om økonomisk berøringsangst.

Desuden er jeg meget optaget af Christianias lokale valuta: LØN, og de muligheder der ligger i lokale penge. Christiania er med sit mønteksperiment røget ind i en international bølge hvor lokale samfund myndiggøre sig selv og udvikler alternativer til den globale økonomis Titanic-agtige kurs.

På min hjemmeside kan du finde nedenstående artikler:

Folder om Christianiamønten

Lokale penge - tale ved udgivelse af Sol-mønten

Spring ud af pengeskabet - kursus om bæredygtig økonomi

Økonomisk eksperiment på Christiania, JAK bladet nr. 1, januar 2000

Christiania har slået sin egen mønt, LøsNet nr. 16, 1998

Har du yderligere interesse i lokalsamfund og bæredygtig økonomi, har jeg skrevet en hel del artikler og forslag til Christianias Ugespejl vedr. vores økonomi. Send en mail hvis du vil vide mere.
Desuden holder jeg kurser og foredrag om bæredygtig økonomi.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk