Utopiske Horisonters logo

Eksempler på borgerinddragelse som forandringsstrategi

tilbage til start
Den folkelige Tænketank
Artikler
emailNationalparken i Thy
Her har en proces med åbne møder og arbejdsgrupper, hvor alle har haft frihed til at udøve indflydelse, drejet landmændenes holdning 180 grader fra at være 100 % modstandere til at være 100 % tilhængere. Sådan siger landmand Ole Westergaard, formand for miljøudvalget i Thisted kommune (V) i Miljømagasinet på P1 den 24. august 2007
http://www.dr.dk/P1/Miljoemagasinet/Udsendelser/2007/08/24091354.htm

Natur og lokalsamfundsudvikling i Halkær Ådal
Her fremhæver borgerne den åbne og respektfulde dialog, hvor beslutninger ikke blev trumfet igennem hen over hovedet på folk. Særinteresser og konflikter var der fortsat, men fordi der både blev spurgt ind til 'det gode liv' og til forandringer i landbrugsdriften, blev der opdaget nye muligheder for lokalområdets fremtid.
Den Folkelige Tænketank er skåret over den samme læst som dette projekt.
Natur- og lokalsamfundsudvikling i Halkær Ådal, marts 2003: www.ruc.dk/upload/application/pdf/f4da1ebe/halkaer.pdf side 113.

Bæredygtig udvikling af de levende ressourcer i Grønland
Her var en af de umiddelbare erfaringer, at deltagernes særinteresser nedtones til fordel for helheden, når man befinder sig i en demokratisk dialog. Den borgerinvolverende metode skabte diskussion i hele samfundet og en vilje til at tage et ansvar for udnyttelsen af de levende ressourcer. Ligeledes har dialogen skabt rammer for respekt og samarbejde mellem parter, der hidtil har stået i hver sin lejr, eksempelvis erhvervsfangere og biologer.
Tulugaq Kampagnen 2002-2004
http://dk.nanoq.gl/Groenlands_Landsstyre/Landsstyrets_Sekretariat/Tulugaq/Tulugaq_kampagnen_2002-2004.aspx

Bydel i Bevægelse - Urbanprogrammet i Århus
I forhold til situationen før Urbanprogrammets start i 2002, går det bedre med beskæftigelsen for flygtninge & indvandrere. Kriminaliteten er faldet og antallet af borgere, som er engageret i fritidslivet er øget. Et flertal af beboerne mener at områdets fremtid tegner sig lysere nu og at der er flere muligheder for borgerne - og for de unge - nu end for fem år siden.
Et lærerigt projekt der blandt andet bygger på værdsættelse, anerkendelse og kommunale vilje. Tjek den righoldige hjemmeside: http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/flygtning_indvandrer/urban_bydel?_page

Fra vælger til medskaber
Artiklen udspringer af Demokratikonsulentuddannelsen, som jeg afsluttede i august 2005. Den bevæger sig fra Rio topmødet, Aalborg Commitments, kommunalt charter for borgerinddragelse, dialogbaserede demokratiformer, værdiskabelse, Halkær Ådal og Grønland til igangsætning af kulturelle læreprocesser. Artiklen er Den Folkelige Tænketanks teoretiske fundament.
http://www.utopiskehorisonter.dk/medskabe.pdf

Økosamfund har lavt økologisk fodaftryk
Økosamfund på hele kloden viser, at vores livskvalitet øges hvis vi skaber et hverdagsliv med social nærhed, dybere mening, mere tid og mindre stress. Og at vækst i den sociale livskvalitet vil gøre det nemmere at fravælge overforbruget. Flere steder har beboerne reduceret deres økologiske fodaftryk og co2 udslip betydeligt samtidig med, at de har en mærkbar vækst i social nærhed, dybere mening og lokal indflydelse.
http://www.worldwatch.org/node/5280

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk