Utopiske Horisonters logo

Demokratisk udviklingsarbejde
i Københavns Kommune

tilbage til start
emailKøbenhavn - hvor skal vi hen? er et demokratisk udviklingsarbejde; en platform hvor borgerne kan være medskabere af byens udvikling. Samtidig er det en ny form for dialog mellem borgerne og politikerne, der tager udgangspunkt i borgernes fremtidsønsker.

København - hvor skal vi hen? handler om, at tage byens borgere med i udviklingen af nye tanker om byens fremtid. Ved at arbejde med ideer og visioner kan borgerne, eksperter og politikere mødes under afslappede, kreative forhold. Ideerne bliver skabt af borgerne selv og fulgt hele vejen op til rådhuset. På den måde får demokratiet i København bedre vilkår for en konstruktiv, skabende dialog mellem borgerne og myndighederne.

I april 2004 bliver der afholdt fremtidsværksteder og i efteråret afholdes de efterfølgende dialogværksteder. På værkstederne arbejder deltagerne med konkrete initiativer, som kan startes op nu, eller ideer, som kræver planlægning eller hjælp fra politikerne og kommunen. Efter et halvt år følges op med en høring, hvor borgerne kan høre om, hvilke ideer der har kunne bruges. Og fortælle om de ideer de selv har arbejdet videre med. Projektets udviklingsproces er beskrevet her.

Initiativet til København - hvor skal vi hen? er taget af Københavns Kommune i samarbejde med byens aftenskoler. Utopiske Horisonter er tilknyttet som proceskonsulent.

Yderligere information og tilmelding her

Jeg håber du vil være med til at give det ny demokrati et spark i røven og være behjælpelig med at finde de 150 deltagere der skal melde sig, for at projektet gennemføres. Sidste tilmeldingsfrist d. 4. april.

Venlig hilsen
Ditlev Nissen, Proceskoordinator for København - hvor skal vi hen?

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk