Utopiske Horisonters logo

Kaos Økologi Skønhed!

tilbage til start
email


KØS mig i traditionerne       K Ø S      KØS mig i traditionerne

Et kursus i bæredygtig forvandling og kulturel fornyelse!
2. oktober 2000 til 4. marts 2001
- gælder også som skolebaseret undervisning under Den Fri Ungdomsuddannelse.

KØS giver dig redskaber til at være tilstede i verden, påvirke den og sætte dine spor - sammen med andre og ud fra dine egne forudsætninger.
Vi tager udgangspunkt i fester, højtider og traditioner: hvad synes vi om dem, vil vi have dem, hvordan vil vi have dem?
I samarbejde med de andre kursister og med folk i det økologiske miljø på Indre Nørrebro skal du være med til at skabe 3 events.
Du vil indgå på et hold på mellem 10 og 20 deltagere. Kurset bliver en del af et miljø, der i flere år har arbejdet med projekt- og ideudvikling, samarbejde og etablering af nye byøkologiske virksomheder.

Kurset har 3 kernepunkter: VIDEN - REDSKABER - HANDLING
Viden om: 

Socialøkologi - Bæredygtighed - Iværksætteri - Penge - Samfund -
Traditioner og fornyelse.

Redskaber til at: 

Forme fremtiden - Samarbejde - Gøre visioner til handling -
Tænke nye tanker.

Handling: 

Tætte netværk - Trylleri med få midler - Herlige events -
Guirlander, gang i den & guldvask.

Vi har på forhånd skabt forbindelse til forskellige gode undervisere. Derudover vil deltagerne på KØS få rådighed over en lille pose penge til gæstelærere, materialer og virkeliggørelse af visioner.

Målgruppe: 

Deltagere på Den Fri Ungdomsuddannelse som har mulighed for at følge skolebaseret undervisning i 22 uger.
Bistands- og dagpengemodtagere der er i en aktiveringsordning.

Kursusarrangør: 

Billie Johansen og Eva Bertram, Økologisk Iværksætter Kontor.
Underviser i planlægning, koordinering, netværksarbejde, fundraising, organisering og evaluering.
Ditlev Nissen, Utopiske Horisonter.
Underviser i metoder til samarbejde og idéudvikling i fællesskab; teambuilding, fremtidsværksteder, caféseminar og konflikthåndtering.

Tilmelding: 

Økologiske Igangsættere
Ravnsborggade 18, baghuset, 2200 København N
Tlf.: 3535 3540 / fax.: 3535 5640 / email: post@okoigang.dk
Spørg efter Eva eller Billie.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk