Utopiske Horisonters logo >

Foredrag og workshops

i efteråret 2003

tilbage til start
emailTorsdag d. 25. september kl. 20
LØN kan være med til at skabe lokal velstand
LØN, Christianias mønt, er én af tusinder af komplementære valutaer, som lokale samfund verden over har etableret inden for de sidste 20 år. Grundideen er at styrke lokalsamfundenes udvikling og velstand. Her ses penge ikke som et mål i sig selv, men som et middel, et værktøj til at fremme en lokal bæredygtig udvikling. Kodeordene er non-profit, demokratisk kontrol, gennemskueligt for alle brugere, alle vinder, professionel styring og finansiering af bæredygtige systemer.
Foredraget byder på følgende: Hvad er komplementære valutaer. Hvad sker der internationalt? Hvad er forudsætningerne for at en komplementær valuta kan skave lokal velstad? Hvad er barriererne? Vær med til at undersøge det potentiale komplementære valutaer har for Christiania og andre lokalsamfund.

Torsdag d. 23. oktober kl. 20
Bæredygtig forvandling og demokratisk fornyelse
Hvordan forholder vi os til de sociale og miljømæssige konflikter hvor vi er en del af problemet i kraft af vores livsstil? Og hvordan kan vi skabe sammenhæng mellem løsningen af problemerne og de sociale sider af vores liv, således at det at ændre livsstil forbindes med højere livskvalitet? Den socialøkologiske tanke, hvor udgangspunktet er, at det enkelte menneskes vilkår er lige så vigtigt som gruppens og hele organisationens vilkår, har nogle gode bud på ovenstående spørgsmål. Aftenen er en workshop hvor deltagerne, med udgangspunkt i et tema om Christianias fremtid, guides igennem forskellige dialoger. Mellem dialogerne fortælles der om de tanker, der ligger bag socialøkologien.

Torsdag d. 13. november kl. 20
Det Gode Møde
Ønsker vi at udvikle selvforvaltningen og et mere direkte demokrati, må vi højne den sociale og demokratiske kvalitet i vores møder. Ofte er det en kedelig oplevelse at gå til møde. Tonen er ubehagelig, kommunikationen voldelig og de skjulte dagsordener gør motiverne uklare. Når det er tilfældet er der mere livskvalitet i at sidde foran fjernsynet frem for at deltage i det sociale og demokratiske fællesskab. Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer vil vi undersøge, hvad det er der karakteriserer Det Gode Møde. Er drømmen om det demokratiske fællesskab en illusion, eller er det muligt at skabe debatterende og besluttende mødeformer der giver en oplevelse af mening og livsfylde?

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk