logo - til startside

På hvis gulv, skal vi danse?

tilbage til start
email"Hvordan bliver vi medskabere af fremtiden?" Det spørgsmål var sat til debat under Danmarks Sociale Forum, da aktivister fra mange forskellige bevægelser og foreninger i begyndelsen af oktober måned samledes til en weekend på Christiania. Her havde fremtidspædagog Ditlev Nissen organiseret en workshop om emnet. SALT har fulgt op på sagen og spurgt hvorfor det er interessant?

Tekst: Laila Mortensen

"Omkring lederskab er det interessant at slippe kontrollen, have tillid til, at deltagerne kan tænke selv og sidder inde med løsningerne på, hvad der skal til. Lederne skal have visionerne og stille spørgsmålene. De skal ikke komme med svarene. Det er den eneste måde at inddrage på.
Som moderne mennesker stiller vi krav om indflydelse, og vi vil gerne bruge mange sider af os selv. Det kræver en politisk kultur, hvor vi kan gøre det. Hvor vi oplever, at vi er i en læreproces, at vi er medskabere og ser noget vokse op, at vi skaber noget, og er med til at forme tingene", siger den 44-årige christianit Ditlev Nissen.
Han er uddannet tømrer og skolelærer, men arbejder som konsulent i eget firma, Utopiske Horisonter, er underviser på Center for Konfliktløsning og aktiv i Landsforeningen for Økosamfund.
Hvad tænker du om Socialt Forum, fagbevægelsen eller andre af de steder, hvor folk arbejder for forandring ?
"At det er et arbejde, jeg værdsætter. Men det, jeg for eksempel oplevede i Den Grå Hal, synes jeg var dræbende kedeligt. Vi kunne lige så godt kikke på en fjernsynsskærm. Dem på podiet er eksperterne, vi er ikke aktivt inddraget, og de vil gerne, at vi mener det samme som dem. Det går ikke, hvis man ønsker at inddrage folk i en social bevægelse. Der er ingen bevægelse i, at lederne prædiker".

Ja- og nej-bevægelser
Den amerikanske forfatter og redaktør af web-magasinet Zmag.org, Michael Albert, der deltog på Danmarks Sociale Forum, sagde under en af workshoppene, at mindst ti millioner mennesker har været gennem den amerikanske venstrefløj og er gået igen. Det problem kender vi også i Danmark. Har vi en dårlig sag, os der mener, at vi arbejder for en bedre verden, eller er det måden, vi gør det på?
"Begge dele. Det, vi er imod, kommer til at sætte dagsordenen, ikke vores visioner. Vi har brug for positive svar og en retning. Jeg oplever, vi danser på modstanderens dansegulv. Økosamfundsbevægelsen er en ja-bevægelse, som indeholder en vision, der både er personlig og politisk. Antiglobaliserings-bevægelsen bliver meget en nej-bevægelse. Jeg er enig i kritikken, men den appellerer ikke til mig.
Når folk går i stedet for at blive, er der et eller andet i det sociale miljø, der ikke er attraktivt. Det er vigtigt, at der er ordentlig kvalitet i de møder, vi har med hinanden.
For mig at se skal tre ting være opfyldt. Der skal være en social og demokratisk kvalitet, hvor det er rart at være sammen samtidig med, at der er plads til forskellighed. Der skal være udviklingsrum, hvor vi udfordres og lære nyt. Og det vi skal, skal give mening og tale ind i vores håb, bekymring og værdier".

Dem og os og cafebordet
"Da jeg var med i den københavnske ungdomsbevægelse i 1980erne, var der en politisk korrekthed om, hvad der var rigtigt og forkert, og en stemning der kørte på 'dem og os'.
Jeg synes, man skal være åben for at lære nyt, åben for forandringer, og vi skal lytte mere til hinanden. Og hvor det er muligt, er det vigtigt, at vi lever vores drømme. At leve sine drømme og tage sine værdier alvorligt er to sider af samme sag."
Hvordan ville du have lyst til at arrangere et stormøde ?
"Det kunne være sjovt at fylde Den Grå Hal med cafeborde med fire-fem mennesker om hvert, hvor man drøfter de betydningsfulde spørgsmål, "rejser" ud og lytter ved andre borde, kommer tilbage og beretter. Når folk er med i en kreativ, tænkende proces, er der også en chance for, de vil tage medansvar for, at der bliver gjort noget. Alle er engagerede, får dybere indsigt i, hvad forskellige mener og får øje på alle de ressourcer, vi render rundt med.
Man får mødt en masse mennesker, og der bliver knyttet sociale bånd på en anden måde, end når man kun drikker en øl sammen i pausen".

Laila Mortensen er medlem af SALTs redaktion.
Artiklen er trykt i tidsskriftet SALT, dec. 04

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk