Utopiske Horisonters logo

Fra Vælger Til Medskaber

Oplæg, workshop og dialog på Danmarks Sociale Forum

Artikel: Fra vælger til medskaber
tilbage til start
emailMange mennesker er samfundsmæssigt engageret, men fravælger de traditionelle politiske organisationer. Det politiske er top-down og afstanden mellem borgere og beslutningstagere øges. Politikerne taler om borgerinddragelse og nærdemokrati, men borgernes engagement underkendes ofte og vi bliver til brugere og kunder på bekostning af medindflydelse og medansvar.
Kom og bidrag til en eftermiddag hvor borgere, grønne agenda 21 guides, aktivister, embedsmænd, politikere og demokratikonsulenter i fællesskab ser på, hvordan vi kan udvikle dialogbaserede demokratiformer der er komplementære til / i et tættere samspil med det repræsentative demokrati.

Oplæg
Kurt Aagaard Nielsen, Roskilde Universitet Center: Hvordan kan vi skabe rum for at borgerne deltager i både udvikling og implementering af politiske dagsordner?

(Kurt har været tilknyttet "Demokratisk Naturforvaltning i Halkær Ådal)

Jeppe Læssøe, Danmarks Pædagogiske Universitet: Dilemmaer og konflikter i miljøarbejdet -
om sammenhængen mellem hverdagslivets behov og kravet om en bæredygtig udvikling?
(Jeppe har evalueret mange grønne borgerinddragelsesprojekter, bl.a. de grønne guider)

Ditlev Nissen, Utopiske Horisonter/Center for Konfliktløsning: Dialogbaserede demokrati.

(Ditlev arbejder med metoder og rammer hvor folk kan være medskabere af fremtiden)

Workshop
Cafédialog: Hvordan udvikler vi dialogbaserede demokratiformer der er komplementære til det repræsentative demokrati. Workshoppen munder ud i en række anbefalinger.

Afsluttende plenum
Centrale aktører inviteres til at perspektivere workshoppens anbefalinger, blandt andet:
Winnie Berntson, tidligere miljøborgmester og formand for Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling i Københavns Kommune.
Povl Markussen, centerleder i Agenda Center Albertslund.
Erik Skibsted Hey, Urban Task Force / Luftkastellet Aps.

Tid og sted
Danmarks Sociale Forum, lørdag d. 4. februar kl. 13.30 - 17.30
Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg C
v. Frederiksberg metrostation.

Tilmelding
Ikke nødvendig, men jeg vil være glad for en mail på utopia@christiania.org hvis du ved du kommer.

Arrangør
Utopiske Horisonter: www.christiania.org/utopia/
Landsforeningen for Økosamfund: http://losnet.dk/
Danmark Sociale Forum: www.socialforum.dk/

Kontakt
Ditlev Nissen: utopia@christiania.org / Tlf.: 2278 9185

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk