Utopisk Yoga 2001

En anderledes introduktion til Ditlev Nissen og Utopiske Horisonter

tilbage til start
emailUtopisk Yoga 2001 er et svar til Anders; konsulent i Kalmar og kommende samarbejdspartner, som jeg mødte på mit årlige kursus i yoga og meditation.

Februar 2001

Hej Anders.

Tak for din e-mail. Den blev jeg glad for! Glad for din interesse for det jeg laver og glad for at få lov til at fortælle lidt af min historie.

Jeg kom godt hjem fra Håå - 10 gode dage der sætter spor. Jeg dyrker det klassiske program 1-3 gange om ugen. Herligt - men det kræver selvdisciplin! Her fire uger efter oplever et skræmmende kropsligt forfald; smidigheden forsvinder i takt med at jeg indtager giften; kød, vingummi, kaffe m.m.. Tænker ofte på om jeg skal flytte til et asram-lignende fællesskab med daglig kropslig og spirituel praksis.

Grundlæggende tror jeg at der vil være en højere livskvalitet i en bæredygtig levevis end i den levevis vi har i det moderne europæiske samfund. Jeg tror også at den kvalitet vi sammen oplevede i Håå, er en kvalitet vi skal bære med ind i vores videre arbejde. Det skal være en levende kultur med en "daglig" praksis uden at det på nogen måde er fanatisk.
Sjovt nok har jeg haft visioner om at lave kurser, hvor dagen skulle starte med kropslighed (yoga, tai chi, dans) meditation og karmayoga. Derefter mødes kursisterne om det faglige indhold i en kultur, præget af bevidste valg til livet. Siden hen har jeg erfaret at blandt andet Findhorn organiserer kurser på denne vis. Nogen vil sikkert kalde det Learning by Living.

Efter Håå gik jeg i utopisk offensiv med foredragsrækken Bæredygtig forvandling & Demokratisk fornyelse og med et kursus om bæredygtig økonomi. Desuden har jeg undervist i konfliktløsning og procesledelse og går selv på kursus i ikke-voldelig kommunikation; et behovsrelateret sprog med en anderledes gramatik!

Det lyder spændende med en ”affärer i Kalmar regionen”. Og sjovt at prøve at lave en profil. På sin vis har jeg en profil som du kan finde under mit logo på min hjemmeside. Der beskriver jeg mit værdigrundlag: bæredygtig udvikling set som en læreproces der må tage udgangspunkt i det gode liv .

Min interesse for socialøkologi begyndte i 1988 hvor jeg som tømrer i fagforeningen deltog i et 100 mands stort fremtidsværksted. Der kom jeg til orde på mine egne præmisser, uden at mine meninger blev eksamineret eller irettesat af en "kammerat". Det var en oplevelse af frihed; frihed til at blive forstået på mine præmisser. Dette er siden hen blevet et mål i mit virke, udmøntet i et perspektiv der handler om dialog og demokrati.

Jeg blev student i 1980 og tømrer i 1986. Fra 1991 til 1997 gik jeg på lærerseminariet hvor jeg på forskellig vis arbejdede med fremtidsværkstedsmetoden i praksis og skrev pædagogisk speciale: Utopier som ressourcer i demokratisk arbejde. Efter specialet deltog jeg i Center for Konfliktløsnings første grundkursus (1995). Jeg blev inviteret med i centerets interne uddannelse og blev godkendt som underviser 1997. Samme år indledte jeg et større pædagogisk udviklingsarbejde på Frederiksberg Teknisk Skole: forbedring af skolemiljøet med (15) fremtidsværksteder som metode. I den forbindelse besluttede jeg at blive selvstændig med Utopiske Horisonter.

Siden hen har jeg som enlig utopist bevæget mig mod det globale marked; økosamfund, agenda 21 og uddannelsessektoren. I denne uge har jeg undervist en lærergruppe i konfliktløsning og ledet processen ved et agenda-21 møde for 25 nøglepersoner i et boligområde. Desuden har jeg haft 2 regnskabsdage på Christianias Byggekontor og undervist en aften på kursus om bæredygtig økonomi.
I disse dage forbereder jeg proces og oplæg til Landsforeningen for ØkoSamfunds årsmøde om "økosamfund som læringsrum". De kommende jobs er et foredrag om bæredygtig økonomi og en fordybende dialogproces for bestyrelsen i en dansk-afrikansk venskabsforening.

Desuden prøver jeg at finde 12-20 personer der vil deltage i Kursus i Fremtidsværkstedsmetoden fra oktober 2001 til september 2002 (7½ kursusdage). På kurset lærer deltagerne at lede en proces der har dialog og demokrati som perspektiv - en proces der har til formål at skabe ‘forandring fra neden’. Deltagerne tilrettelægger og leder parvis to fremtids­værksteder. Undervejs er der erfaringsudveksling og oplæg om fremtidsværkstedets baggrund, faldgrubber, perspektiver m.m. Indtil videre har 5 personer tilkendegivet, at de gerne vil deltage. Kender du nogen der er interesserede?

Hur ser mitt företag ut om 3 år? Det er et profylaktisk spørgsmål.
Der har jeg gennemført et større demokratisk udviklingarbejde på en etableret uddannelsesinstitution og gennemført et KØS lignende kursus i en friere og mere kaotisk ramme. Evalueringerne er afleveret.
I Montenegro er jeg i gang med afviklingen af 2. fase i udviklings- og uddannelsesprojektet "Fremtiden er et værksted" (Kursus i Fremtidsværkstedsmetoden) med 30 fremtidsværksteder og 500 deltagere.
I Lillehammer har jeg i samarbejde med Idebanken.no igangsat fase 3 i projektet ”Lillehammer Bæredygtig By år 2015”.
Om en uge er skal jeg til Frankrig og Italien på kursus (2. modul) i facilitering af økosamfund, arrangeret af Globale Ecovillage Network.
Kalmar byråd overvejer i disse dage at igangsætte en bæredygtig udviklingsproces med Ditlev Nissen som chefkonsulent og med ...... som sparringspartner.
Utopisk?

Glæder mig til at høre fra dig. Hils fruen mange gange.

De bedste hilsener
Ditlev Nissen

"Utopier er ideer, der venter på at blive realiseret"

Walder Geipel, Andelssamfundet Hjortshøj

 

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk