Utopiske Horisonters logo

Bæredygtig Økonomi
og Lokale Valutaer

tilbage til start
email


Bæredygtig lokaløkonomi er et uudforsket felt, som er genstad for en eksperimenterende søgebevægelse, der handler om at finde nye former for samspil mellem den private og samfundsmæssige økonomi. En vej til en bæredygtig lokaløkonomi at skabe et dynamisk samspil mellem de behov, kompetencer og ressourcer der er til stede i lokalsamfundet. Formålet er at individets, gruppens og samfundets* behov skal tilgodeses således, at de lokale kompetencer og ressourcer bruges på en skabende og respektfuld måde, således at helheden i den bæredygtige tankegang tilgodeses.

* Samfundet skal i denne sammenhæng forstås som lokale virksomheder, organisationer, institutioner m.m.

Min interesse for lokale valutaer og bæredygtig lokaløkonomi udspringer af mit engagement i Christianias selvforvaltning og den lokale valuta LØN, som har eksisteret siden 1998. Dette engagement har givet mig erfaring med lokale økonomiske kredsløb, de indre barrierer og de muligheder der foreligger hvis vi arbejder mere dynamisk med de penge og ressourcer der rent faktisk er til rådighed i lokalsamfundet.
Min indsigt og forståelse for lokale økonomiske kredsløb har jeg bl.a. brugt til at laver kurser om bæredygtig økonomi. I foråret 2001 lavede jeg et kursus i samarbejde med Økologiske Igangsættere og i efteråret 2002 er jeg med i et kursussamarbejde med Merkur og J.A.K. Andelskassen Slagelse.

Herunder finder du links til:


Lokale Valutaer og Bæredygtig Bankvirksomhed: Artikler: Tidsskrifter:

Andelskassen Merkur udgiver Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur.
Et læseværdigt tidsskrift som forholder sig til civilsamfund, kultur, erhvervsliv og penge i et bæredygtigt perspektiv.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk