Utopiske Horisonters logo

FREMTIDSVÆRKSTEDER

Kursus i metoden
Litteraturliste
Artikler
tilbage til start
emailEn genvej til:

Demokratisk fornyelse

Problemløsning

Nytænkning

Udvikling

Handling

Tag fremtiden i jeres egne hænder!

Fremtidsværkstedet er en effektiv og målrettet vej til at:
 • Skabe nye idéer
 • Sætte udviklingsprocesser igang
 • Løsne op for rutiner, vanetænkning, tomgang
 • Handle i forhold til problemerne
 • Formulere fælles målsætninger
 • Bringe alles ressourcer i spil
 • Styrke virksomheds-/ institutionskulturen
Fremtidsværkstedet består af 3 faser:
I kritikfasen formulerer vi alt det, vi er utilfredse med, inden for værkstedets tema. "Vi er konsekvent negative".

I utopifasen finder vi kritikkens modstykke og formulerer vores ønsker og drømme for fremtiden. Med udgangspunkt i ønskerne udformes utopiudkast i grupper. "Virkeligheden med alle dens begrænsninger er sat ud af kraft - alt kan lade sig gøre. Hvis vi nu selv kunne bestemme..."

I virkeliggørelsesfasen arbejder vi med hvordan vi kan gøre vores utopier til virkelighed, og herudfra udarbejder vi handlingsplaner."Vi holder fast ved kritikken og tager vores ønsker alvorligt".

Fremtidsværkstedets regler:
 • Alt tages alvorligt (ikke nødvendigvis højtideligt)
 • Ordet er frit
 • Vi formulerer os i stikord
 • Stikordene skrives på vægaviser
 • Det er forbudt at diskutere
Fremtidsværkstedets idé ...
er at åbne muligheden for, at deltagerne kan formulerer deres ønsker og ideér til løsninger og
handlinger, som de måske ellers ville opgive, før de havde nået at sige dem højt.
I en “legende” atmosfære skaber vi et rum hvor vores ønsker og drømme tages alvorligt, hvor vi fokuserer på mulighederne fremfor begrænsningerne, vi hjælper og inspirerer hinanden og vi
undgår dræbende diskussioner.
Demokratisk fornyelse ...
Sigtet med fremtidsværksteder er demokratisk fornyelser i samfundet, som et modstykke til
den måde beslutningerne normalt tages på; hvor eksperterne bestemmer for andre.
Fornyelsen afspejles i arbejdsformen. Der må ikke være skulte dagsordener. Alle skal kunne
komme til orde og alt hvad der foregår er synligt for alle.
Arbejdet i fremtidsværkstedet bygger på deltagernes erfaringer fra deres hverdag og
forslagene til fornyelse bygger på deltagernes ønsker og visioner. Arbejdet i
fremtidsværkstedet er frit. Deltagernes ønsker bestemmer, hvad der kommer ud af det. Det
eneste der på forhånd står fast, er det demokratiske perspektiv.
 • Fremtidsværkstedets varighed: 1½ - 2 dage. Med en lille gruppe (10) kan det gennemføres på 1 dag. Med en stor gruppe (mere end 30) er det bedst med 3 dage.
 • Deltagerantal: Fra 8 til 35 personer. Er der over 35 deles værkstedet i parallelle værksteder, der løbende bringes sammen, så det alligevel bliver et fælles forløb.
 • Forberedelsen: Forud for værkstedet bør der afholdes et introduktionsmøde, hvor deltagerne kan få besvaret spørgsmål om værkstedsarbejdet og selv være med til at fastlægge temaet.
 • Værkstedslederen fungerer som “skriver” og er en slags “advokat” for værkstedets regler.
 • Fremtidsværkstedet tilrettelægges efter jeres behov. Pris efter aftale.
Vil du vide mere, kan du læse artiklerne Introduktion til fremtidsværkstedet og Fremtidsværksted - en legende vej til fornyelse.

Tilbage til startside

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk