Utopiske Horisonters logo

Kursus i Fremtidsværkstedsmetoden

10 dage fra oktober 2001 til september 2002

Artikler
Litteratur
Pjece
tilbage til start
emailPå kurset lærer du at lede en proces der har dialog og demokrati som perspektiv - en proces der har til formål at skabe 'forandring fra neden'. Deltagerne tilrettelægger og leder parvis to fremtidsværksteder. Undervejs er der erfaringsudveksling og oplæg om fremtidsværkstedets baggrund, faldgrubber, perspektiver m.m.

Kurset henvender sig til folk, der gerne vil lærer at lave fremtidsværksteder og sammen udvikle fremtidsværkstedets muligheder. Forudsætningen for at deltage er, 1) at man har kendskab til metoden og 2) at man selv har et fremtidsværksted med på kurset. De medbragte fremtidsværksteder fungerer som praktikværksteder.

Kurset består af tre faser. Den første fase er et uddannelsesværksted der forløber som et traditionelt fremtidsværksted. Undervejs sættes processen i stå og afløses af uddannelsesdelen, hvor der vil være tid til refleksion og samtale om metodens problemfelter. Opfølgningsmødet 5 uger senere indeholder den traditionelle opfølgning, samtidig med at uddannelsesdelen fortsætter.

I den anden fase skal deltagerne planlægge og gennemføre de medbragte fremtidsværksteder. Deltagerne går sammen to og to og planlægger og afvikler i fællesskab to praktikværksteder. Undervejs vil der være vejledning, midtvejsmøde og oplæg om metoden og dens perspektiver.

Tredje fase er et overflødighedshorn som kan iværksættes hvis kursets deltagere har fælles rødder, f.eks. i lokal agenda 21, ATTAC, lokalsamfund, studenterbevægelsen m.fl.. I det tilfælde kan kurset tilrettelægges som et udviklingsforløb hvor uddannelses- og praktikværkstederne forholder sig til de samme temaer. Her vil der være mulighed for at lave aktiviteter på tværs af værkstederne, f.eks. et cafeseminar hvor deltagerne fra alle fremtidsværkstederne inviteres til dialog og netværkssamarbejde.

Læs mere om kursets formål og baggrund i Ansøgning til den Grønne Fond.

Kursusplan

Uddannelsesværksted: 3.-5. oktober 2001
Opfølgningsmøde: 5.-6. november 2001
Opfølgning på uddannelsesfremtidsværksted, planlægning af praktikværksteder, dannelse af makkerpar og teambuilding.

Afvikling af praktikværksteder: fra november til april.
Praktikværkstederne skal i forbindelse med tilmeldingen medtænkes i de lokale handlingsplaner, således at fremtidsværkstedet kan have en igangsættende rolle i forhold til vinterhalvårets arbejde.

Midtvejsmøde: 4.-5. februar 2002.
Erfaringsudveksling og fordybelse i værkførerens rolle og fremtidsværkstedets opfordringsstruktur. Oplæg ved Kurt Aagaard Nielsen fra RUC, der har arbejdet med fremtidsværksteder i mange forskellige sammenhænge.

Afslutningsmøde: 29. april 2002.
Erfaringsudveksling, introduktion til cafe-formen og planlægning af efterårets cafeseminar.

Cafeseminar: 2 dage i oktober 2002.
Planlægning og afvikling af cafeseminar.

Kursuspris: 7.500 kr. hvis kurset får støtte fra den Grønne Fond. 12.500 kr. uden støtte. Kursusprisen omfatter 10 mødedage med 5 overnatninger

Kursussted: Et sted midt i landet.

Målgruppe: Grønne Guides og andre der arbejder med lokal agenda 21 er den primære målgruppe.

Tilmelding: Senest d. 1. august til Ditlev Nissen \ Utopiske Horisonter
Tlf.: 3254 6536, email: ditlev@utopiskehorisonter.dk

Ønsker du mere viden om fremtidsværkstedet kan du på christiania.org/utopia finde to korte artikler og på christiania.org/utopia/artikler.htm finder du to lange artikler (studieopgaver) "Utopier som ressource i demokratisk arbejde" og "Forandring fra neden".

 

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk